HomeServiceEthisch zaken doen - Code of Conduct

Ethisch zaken doen - Code of Conduct

Elite, alsook de Südzucker group waar wij onderdeel van zijn, draagt een ethische werkwijze hoog in het vaandel.

We beschermen ons bedrijf, onze medewerkers en zakelijke partners op diverse manieren tegen inbreuken en ongepast gedrag. Door naleving van de wettelijke voorschriften en bedrijfsinterne richtlijnen, trachten we kort op de bal te spelen bij mogelijke beroepsfouten. Anderzijds hopen wij ook op uw medewerking hierin te kunnen rekenen.

Als u informatie hebt over kwesties die relevant zijn voor de naleving, zoals concurrentiebeperkend gedrag, corruptie of schendingen van onze gedragscode, kan u hiervoor steeds terecht in onze 'Südzucker Compliance Line'.

De 'Südzucker Compliance Line' wordt beheerd door een externe dienstverlener die geen toegang heeft tot de inhoud of gegevens van uw melding of tot uw persoonsgegevens. Via dit platform kunnen werknemers, maar ook externe derden, zoals klanten of zakelijke partners, anoniem melding maken of informatie verstrekken, welke steeds strikt vertrouwelijk behandeld zal worden. Bovendien kunnen werknemers via dit platform contact opnemen met onze compliance officer, een verantwoordelijke of teamleider of de lokale ondernemingsraad.

Het staat klokkenluiders steeds vrij om zichzelf te identificeren, aangezien het onderzoek op die manier sneller en efficiënter gevoerd kan worden.

De 'Südzucker Compliance Line' mag niet worden misbruikt om anderen te belasteren of valse beweringen te doen. Gelieve ons alleen informatie te verstrekken waarvan u in eer en geweten denkt dat deze juist is.

Onze volledige Code of Conduct vindt u hier.

 

Vragen? Stel uw vraag
aan onze sales office