Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij proberen een goede balans te vinden tussen een financieel gezonde bedrijfsleiding, ecologische kwaliteit en het welzijn van ons personeel. Wanneer deze vier pijlers mooi in evenwicht zijn is onze toekomst verzekerd. Als aankoper, producent, distributeur en werkgever proberen we vanuit elke rol bij te dragen aan duurzaamheid. Op een manier die bij ons past: betrokken maar no-nonsense. Met heldere vooraf gestelde doelen en een eerlijke evaluatie achteraf.

Concreet streven we naar doordacht ondernemerschap:

 


keten
Ketenintegratie, grondstoffen & verpakkingen

Vanuit onze rol als aankoper vinden wij het belangrijk om langdurige relaties op te bouwen met onze leveranciers: samen denken en zoeken naar de meest duurzame oplossingen. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen is tweerichtingsverkeer.

Voor de inkoop van ons papier en karton wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recyclebaar materiaal. Momenteel bestaat onze kartoninkoop voor 100% uit gerecycled materiaal. Voor het verpakkingsmateriaal van onze koekjes opteren wij - waar mogelijk - voor recycleerbare folie. Bij biologisch afbreekbaar of composteerbaar materiaal kan het materiaal maar eenmaal gebruikt worden.

Daarnaast verkopen wij een assortiment biologische en fairtrade producten. Dankzij de samenwerking met Fairtrade Original hebben wij het eerste assortiment fairtrade broodbeleg in Foodservice geïntroduceerd.

energieEnergie, water, afval en CO2 uitstoot

Vanuit onze rol als producent speelt de zorg voor het milieu een belangrijke rol. Door middel van een energiescan monitoren we ons energieverbruik en worden mogelijke verbeterpunten geformuleerd. Een eerste punt is bv. de actuele overgang naar LED-verlichting om het energieverbruik terug te dringen. Daarnaast wordt de warme lucht die vrijkomt bij de productie hergebruikt. Wij doen aan afvalscheiding en monitoren de hoeveelheid restafval om deze waar mogelijk te reduceren. In onze drukkerij worden uitsluitend (watergedragen) inkten gebruikt zonder oplosmiddel.

 

 transportTransport en logistieke optimalisatie

Vanuit onze rol als distributeur neemt logistiek een cruciale plaats in. In samenwerking met lokale logistieke dienstverleners worden een aantal aspecten gecontroleerd en bijgestuurd waar mogelijk,  zoals vermindering van het brandstofverbruik, verhoging van de beladingsgraad en het aantal rustmomenten tijdens de ritten.

 

personeelPersoneel & organisatie

Vanuit onze rol als werkgever willen we bijdragen aan de bewustwording van onze medewerkers op het gebied van duurzaamheid en iedereen hierin een eigen verantwoordelijkheid geven. Kleinere initiatieven binnen het bedrijf vinden wij belangrijk. Zo verzamelt de afdeling automatisering de inktpatronen, let de afdeling marketing bij drukwerk op het gebruik van FSC-papier en regenereert de afdeling vormgeving de oplosmiddelen bij de ontwikkeling van flexo-drukplaten. In bredere zin willen wij een plezierige werkplek creëren voor onze medewerkers en hen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

 

 

Vragen? Stel uw vraag
aan onze sales office