Kwaliteit

We volgen nauwgezet alles op wat van invloed kan zijn op de kwaliteit: van risicoanalyse tot beheer van processen en producten, inclusief personeel en training. Externe bedrijven voeren regelmatig controles uit, net als onze eigen interne auditors en analisten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IFS higher level

Kwaliteit; daar staan we voor en daar gaan we voor!

Dagelijks zetten wij ons in om de allerhoogste standaarden te behalen en te behouden zowel voor onszelf alsook om tegemoet te komen aan klantspecifieke eisen. Dankzij onze inspanningen behaalden wij het IFS higher level certificaat. Het is voor ons dan ook een MUST om te voldoen aan de nieuwste eisen betreft kwaliteit en efficiëntie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biologisch keurmerk 

Gezond ondernemen: daar dragen we graag toe bij.

Biologische producten zijn te herkennen aan het biologische keurmerk. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken en verhandelen moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Een voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan de wettelijke voorschriften voldoet. Skal Biocontrole, een onafhankelijk bedrijf, ziet er op toe dat dit volgens de regels gebeurt. Hierdoor kan je er als consument op vertrouwen dat een biologisch product ook écht biologisch is.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fairtrade keurmerk

Eerlijk ondernemen: ook hierin is Elite uw partner.

Het Fairtrade keurmerk is opgezet geweest door de stichting Max Havelaar. Het logo garandeert dat producten voldoen aan de normen voor eerlijke handel. De boeren en telers krijgen een eerlijk loon en er wordt op toegezien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de rechten en de gezondheid van de arbeiders. Naast het eerlijk behandelen van de mens wordt er ook rekening gehouden met verschillende milieuaspecten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTZ keurmerk   

UTZ is een keurmerk voor eerlijke en duurzame handel. Het keurmerk staat op koffie, thee, cacao (chocolade) en hazelnoten die afkomstig zijn van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. 

De meeste van onze chocolade producten zijn inmiddels ook UTZ gecertifieerd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gedragscode

Daarnaast committeert Elite zich aan de gedragscode (code of conduct) van haar moederbedrijf Südzucker.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traceerbaarheid

Meer dan 20.000 referenties, van grondstoffen naar verpakkingsmaterialen tot eindproducten: alles is traceerbaar in elke fase van het productieproces, van aankoop tot en met levering, met behulp van ons volledig geïntegreerd scanningssysteem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Verder houden we elk aspect rond kwaliteit scherp in de gaten: van risicoanalyses tot product- en procesbeheersing, personeel en training. Externe auditors verrichten regelmatig controles, net als onze eigen auditors en productanalisten.

 

 

Vragen? Stel uw vraag
aan onze sales office